Zjednodušujeme práci odhadcům nemovitostí

NEMO Report ve spolupráci s PLUTO-OLT rychle zareagovali na aktuální situaci na trhu a připravili pro odhadce a znalce v oboru nemovitostí online řešení pro jednoduché získání informací o riziku povodně přímo v programu pro oceňování nemovitostí NEMExpress.

Mapy nebezpečí povodně v ČR a z nich vytvořené tarifní zóny, jejichž zhotovitelem a dodavatelem je společnost Intermap Technologies, jsou vytvořené pro potřeby pojistného trhu v ČR. Pojistný trh využívá mapy nebezpečí povodně pro určení pojistné tarifní zóny nemovitosti. Trh finančních služeb a realit (banky, stavební spořitelny, realitní společnosti, znalci a odhadci nemovitostí) používá mapy nebezpečí povodně jako doplňkovou informaci o pojistné situaci dané nemovitosti.

Ve spolupráci se společností PLUTO-OLT jsme připravili řešení, které integruje informace o povodňovém riziku od společnosti Intermap Technologies přímo do programu pro oceňování nemovitostí NEMExpress. Napojení na online služby od NEMO Reportu jsou v programu NEMExpress oficiálně k dispozici od začátku února 2021.

Oldřich Lopata, jednatel PLUTO-OLT, situaci komentuje slovy: "Díky spolupráci s NEMO Report umožňujeme uživatelům softwaru NEMExpress získat z jednoho místa přístup k informacím a podkladům, které odhadci a znalci pro svou práci často potřebují. Propojením našeho produktu NEMExpress s online nástrojem NEMO Report chceme našim zákazníkům usnadnit práci."

"Přišli jsme na trh s online nástrojem NEMO Report, abychom lidem zjednodušili přístup k informacím o nemovitostech. NEMO Report je určen nejen pro laiky, ale i pro profesionály působící v oborech souvisejících s nemovitostmi. Integrace mezi systémy NEMO Report a NEMExpress je jedním z prvních kroků naplňování naší vize usnadňovat a zefektivňovat práci profesionálům v oboru nemovitostí," uvádí Jan Záhora, jednatel MyNEMO Report.

Zajímají vás podrobnější informace? Více informací si můžete přečíst v článku Jak získat data o riziku povodně pro potřeby cenových odhadů nemovitostí a znaleckých posudků.

NAŠE MISE

Jsme tu proto, abychom lidem pomohli realizovat plány týkající se nemovitostí.

Kontakt

Náměstí Přemyslovců 14/11
288 02 Nymburk

Dobrovského 422/3
682 01 Vyškov