Jak zjistit věcné břemeno na nemovitosti?

Našli jste nemovitost, která splňuje všechny vaše sny a přání a ještě za skvělou cenu? Pozor, aby dům, byt či pozemek nebyl zatížen věcným břemenem. V oblasti nemovitostí se jedná o určitou povinnost,  která  omezuje vlastníka nemovitosti. Může snižovat hodnotu nemovitosti a vám značně znepříjemnit život. Věcná břemena totiž mohou přecházet převodem nemovitosti na nabyvatele, tedy na kupujícího. Proto je nutné jejich existenci vždy dobře prověřit ve výpisu z katastru nemovitostí.

Jaké jsou druhy věcných břemen?

V novém občanském zákoníku  se  věcná břemena dělí  na služebnosti a reálná břemena. Služebnosti jsou charakteristická pasivitou vlastníka věci, který má povinnost tolerovat nějaké jednání nebo od určitého jednání upustit. Daná věc má tedy sloužit i někomu dalšímu.

V případě reálných břemen je vlastník určité nemovitosti povinen něco aktivně  konat nebo dávat. Častým příkladem je tzv. výměnek, kdy se nejedná  pouze o zajištění bydlení nebo určitých  požitků, úkonů nebo práv pro osobu uvedenou ve smlouvě, ale i o zajištění pomoci výměnkáři v případech nemoci, úrazu nebo podobné nouzi. U reálných břemen je vztah mezi povinným a oprávněným stejný jako vztah mezi dlužníkem a věřitelem. Pokud zakoupíte nemovitost s reálným břemenem, musíte  své závazky plnit řádně a včas, jinak má oprávněný nárok na kompenzaci.

Jak věcné břemeno zaniká?

Věcného břemene se lze samozřejmě i zbavit, resp. může zaniknout. Problém lze vyřešit dohodou mezi stranami, která musí mít písemnou formu. Dále je ukončeno uplynutím doby, na kterou bylo zřízení věcného břemene sjednáno nebo promlčením, pokud není užíváno. Může zaniknout i rozhodnutím orgánu veřejné moci, jehož součástí však může být i stanovení náhrady. Věcné břemeno zřízené ve prospěch určité osoby zaniká nejpozději její smrtí.

Jak nejlépe zjistit věcné břemeno při koupi nemovitosti?

Málokdo chce, aby mu přes pozemek běhalo sousedovo stádo nebo koupil dům i s právy cizích prarodičů, proto je dobré tyto skutečnosti včas zjistit. Věcná břemena lze dohledat v listu vlastnictví v oddíle B1 a C. Pro někoho však může být orientace ve veřejných listinách problematická, proto můžete využít např. NEMO Report, který vám tyto informace poskytne rychle a srozumitelně.

 

NAŠE MISE

Jsme tu proto, abychom lidem pomohli realizovat plány týkající se nemovitostí.

Kontakt

Náměstí Přemyslovců 14/11
288 02 Nymburk

Dobrovského 422/3
682 01 Vyškov