Nejčastější rizika při koupi nemovitosti

Co říkají majitelé nemovitostí? Jak to vidí odborníci? Přinášíme vám přehled nejčastějších rizik při koupi nemovitostí.

Koupě nemovitosti je velká investice, kterou člověk v životě dělá. Kdo by si chtěl v této situaci přidávat starosti nebo přijít o peníze? Co říkají majitelé nemovitostí? Jak to vidí odborníci? Přinášíme vám přehled nejčastějších rizik při koupi nemovitostí.

Každý třetí člověk se setkal s problémem

Skutečnost je ale taková, že většina kupujících si bohužel neuvědomuje všechna rizika, která mohou nastat. Podle průzkumu, který pro NEMO Report realizovala výzkumná agentura STEM/MARK, každý třetí člověk v České republice, který koupil nějakou nemovitost, zažil situaci, kdy až po podpisu kupní smlouvy nastal nějaký zásadní právní, technický či jiný problém, který mu jeho záměr zkomplikoval nebo překazil.

Analogie s koupí ojetého auta

Při koupi ojetého auta se zájemci zajímají o technický stav, najeté kilometry a historii vozidla. Mnoho zájemců vyžaduje prověření na základě dostupných informací, které jim pomůže odhalit stočený tachometr, zatajenou havárii, skutečnou servisní historii apod.

Když kupujete nemovitost, její pořizovací cena zpravidla několikanásobně převyšuje pořizovací cenu ojetého vozidla. Už to je důvod, proč doporučujeme prověřit nemovitost předtím, než se rozhodnete pro její koupi. U nemovitostí existují rizika, která nejsou na první pohled pro méně zkušeného člověka rozpoznatelná.

Co způsobuje lidem největší starosti

Náš průzkum ukázal, že mezi nejčastější problémy související s koupí nemovitosti patří tyto čtyři:

  • neočekávané navýšení nákladů (72 %),
  • horší technický stav, než bylo sděleno (49 %),
  • výrazné zpoždění celého procesu (25 %),
  • nemovitost nelze využít k zamýšlenému záměru (21 %).

Právní rizika

Základem je ověřit si, zda ten, kdo nemovitost prodává, je skutečným vlastníkem. V případě, že se jedná o manžele, zda s prodejem souhlasí oba partneři. V případě, že vlastníkem je firma, zda zástupce firmy má oprávnění firmu při takové transakci zastupovat.

Důležité je také zjistit, jestli není náhodou vlastnické právo k nemovitosti nějak omezeno. Velmi často bývají u nemovitostí v katastru zapsána různá věcná břemena, které mohou komplikovat jejich užívání. Stejně tak je nezbytné prověřit, zda na nemovitosti nevázne zástavní právo například na hypotéku, anebo není na nemovitost vázaná nějaká exekuce.

Rizika skýtá i samotný proces koupě a převodu vlastnictví nemovitosti, například důvěryhodnost subjektu, se kterým o koupi bytu, domu či pozemku jednáte, znění rezervační smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o úschově.

Stavebně-technická rizika

Zjistit tato rizika není jednoduché, zejména pokud nejste stavebním odborníkem. Mezi nejčastější stavebně-technická rizika u nemovitostí pro bydlení patří:

  • Statika – nestabilní krov, pohyby podloží, dřevěné trámy
  • Pronikání vody – voda nad izolaci spodní stavby, zatékání špatnými parapety, zatékání šikmou střechou
  • Úniky tepla a kondenzace – nevzduchotěsnost podkroví, tepelné mosty, kondenzace
  • Zdravotní a bezpečnostní rizika – špatné větrání, radon, zábradlí a schodiště, elektrosmog
  • Povrchy – poruchy zateplovacího systému

Rizika spojená s lokalitou a záměrem kupujícího

Lokální podmínky jsou rozsáhlé téma. Namátkou vybíráme k zamyšlení několik otázek: Chcete mít byt nad hlučnou restaurací nebo v těsné blízkosti rušného skladu? Dokážete si představit bydlet v domě pod kravínem, vedle kamenolomu, anebo v blízkosti továrny či spalovny odpadů? Potřebujete k nemovitosti pohodlně dojet autem i v zimě? Jaká občanská vybavenost by se měla nacházet v dané obci?

Kupujete pozemek pro stavbu domu nebo firmy? V takovém případě by vás měl zajímat územní plán, zda vám jeho podmínky umožní realizovat váš záměr. Úspěch či neúspěch je mnohdy ovlivněn tím, zda se vám podaří získat souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů a ve většině případů také sousedů.

Jak odhalit všechna rizika

Máte pocit, že těch rizik je tolik, že není ve vašich silách je všechna ještě před koupí nemovitosti odhalit? Nevěšte hlavu, rádi vám s tím pomůžeme. NEMO Report je vaším spolehlivým průvodcem při koupi bytu, domu nebo pozemku kdekoliv v České republice. Pomůžeme vám zjistit možná rizika a poradit s jejich řešením.

 

 

 

 

 

NAŠE MISE

Jsme tu proto, abychom lidem pomohli realizovat plány týkající se nemovitostí.

Kontakt

Náměstí Přemyslovců 14/11
288 02 Nymburk

Dobrovského 422/3
682 01 Vyškov