Kabel vedoucí přes pozemek je výrazná komplikace při stavbě domu

Vedení kabelu po pozemku může majitele výrazně omezit. Přeložka může vyjít na statisíce a zabrat několik měsíců.

Pan Honza Z. zdědil pozemek a zamýšlel si na něm postavit rodinný dům. Problém nastal ve chvíli, kdy zjistil, že přes pozemek vede optický kabel poskytovatele internetu. V praxi to pro něj znamenalo hned několik komplikací. Výstavbu chtěl financovat pomocí hypotéky, nicméně hodnota pozemku se z pohledu banky díky věcnému břemenu vůči poskytovateli internetu snížila. Honza Z. se tedy musel spokojit s nižší hypotékou a tím pádem musel skromnější při výstavbě.

Majitel musel také přehodnotit původní plány na umístění domu na pozemek. Navíc všechny budoucí změny, jako jsou stavba plotu či bazénu, se musely podřídit existenci optického kabelu. Rovněž vyřízení stavebního povolení na rodinný dům se kvůli omezujícím procesům výrazně zdrželo.

Výsledkem celé situace byla hrozba, že by se celá situace mohla dostat do soudního sporu, který by trval roky a jeho výsledek by byl nejistý. Majitel nakonec přistoupil k variantě přizpůsobit se situaci. Polohu domu na pozemku přizpůsobil poloze optického kabelu, který v budoucnu nechá přeložit. Náklady přeložení se ale vyšplhají na několik stovek tisíc korun, jedná se tak o finančně náročnou investici. Získání povolení k přesunu optického kabelu je komplikované a jeho získání trvá minimálně několik měsíců.

Podobná situace může nastat i v případě vedení elektřiny, kanalizace, vodovodu či existence trafostanice. Může se stát, že věcné břemeno není uvedeno v katastru nemovitostí. Týká se to zejména starších vedení před rokem 2000. Je tedy lepší vyhnout se zdlouhavému procesu a nemovitost si před koupí prověřit, aby nedošlo ke zbytečným průtahům, které zatíží vaše nervy i finance.

NAŠE MISE

Jsme tu proto, abychom lidem pomohli realizovat plány týkající se nemovitostí.

Kontakt

Náměstí Přemyslovců 14/11
288 02 Nymburk

Dobrovského 422/3
682 01 Vyškov