Připravujeme ve spolupráci s PLUTO-OLT služby pro odhadce a znalce v oboru nemovitostí

Znalci a odhadci nemovitostí zpracovávají v České republice dohromady tisíce cenových odhadů a znaleckých posudků každý měsíc. Ke své zodpovědné a odborné práci většinou využívají specializované softwarové nástroje. Nejznámějším a nejčastěji využívaným nástrojem je NEMExpress od společnosti PLUTO-OLT, která se již více než 15 let specializuje na tvorbu počítačových programů pro soudní znalce v oboru oceňování nemovitostí a odhadce cen nemovitostí. Produkty společnosti PLUTO-OLT se za tu dobu staly pro odhadce a znalce standardním nástrojem usnadňujícím jejich práci.

"Díky spolupráci s NEMO Report chceme uživatelům softwaru NEMExpress umožnit získat z jednoho místa přístup k informacím a podkladům, které odhadci a znalci pro svou práci často potřebují. Například mapa nebezpečí povodně a tarifní zóna pro potřeby pojišťovnictví, kterou vytváří společnost Intermap Technologies podle metodiky schválené Českou asociací pojišťoven. Propojením našeho produktu NEMExpress s online nástrojem NEMO Report chceme našim zákazníkům usnadnit práci. Napojení na online služby od NEMO Reportu plánujeme spustit v lednu 2021," říká Oldřich Lopata, jednatel PLUTO-OLT.

Jan Záhora, jednatel MyNEMO Report, k tomu dodává: "Přišli jsme na trh s online nástrojem NEMO Report, abychom lidem zjednodušili přístup k informacím o nemovitostech. NEMO Report je určen jak pro laiky, tak i pro profesionály působící v oborech souvisejících s nemovitostmi. Velmi se těšíme na spolupráci s PLUTO-OLT a poskytování našich služeb odhadcům a znalcům."

NEMO Report: datový agregátor s přístupem k více než 1 miliardě dat o nemovitostech v ČR

Systém NEMO Report komplexně vyhodnocuje možná rizika nemovitostí na základě těchto zdrojů dat:

  • informace z katastru nemovitostí,
  • riziko povodní nebo záplav na adrese nemovitosti a v okolí,
  • zapsaná sídla firem na adrese nemovitosti,
  • ekonomický rating obce,
  • informace z insolvenčního rejstříku,
  • mapy a mapové podklady,
  • inženýrské sítě,
  • územní plány obcí.

NAŠE MISE

Jsme tu proto, abychom lidem pomohli realizovat plány týkající se nemovitostí.

Kontakt

Náměstí Přemyslovců 14/11
288 02 Nymburk

Dobrovského 422/3
682 01 Vyškov