Nové omezení přístupu k údajům na katastru nemovitostí: některé informace již nebudou od června volně dostupné

Softwaroví roboti vysávají data a nezákonně vytěžují databáze katastru nemovitostí. Tomu chce Český úřad zeměměřičský a katastrální zamezit. Mimo jiné i z důvodu omezení přístupu k osobním údajům. Subjekty, které doposud využívaly tento hromadný způsob získávání dat, jenž není zcela v souladu s podmínkami poskytování údajů z katastru nemovitostí dle platné legislativy, budou muset hledat jiné, legálnější cesty, případně nebudou moci s takovými daty operovat v tak velkém rozsahu jako dříve. To se ale netýká služby NEMO Report, která v rámci poskytování svých služeb získává informace z katastru ke konkrétním nemovitostem legálním způsobem a za tyto informace ČÚZK hradí příslušné poplatky.

 

Proč k této změně dochází?

 

Zuzana Carvová, advokátní kancelář MACEK.LEGAL: “Katastr nemovitostí, jenž je provozován Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním, nám do současné doby poskytoval údaje o nemovitých věcech, které jsou vymezeny zákonem č. 256/2013 Sb., Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon), zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. Tyto informace, byly do současné doby dostupné všem, avšak to se od června tohoto roku změní. Z důvodu nárůstu počtu přístupů do databáze katastru nemovitostí, ČÚZK tento přístup omezí. K nárůstu, dle slov zástupců ČÚZK, došlo nikoli z důvodu užívání běžnými uživateli databáze katastru nemovitostí, nýbrž z důvodu nezákonného vytěžování databáze katastru nemovitostí, kterého se dopustili softwaroví roboti, kteří jsou určeni k hromadnému, rozsáhlému sběru dat z databází všeho druhu. Současně chce ČÚZK tímto opatřením dosáhnout určitého omezení přístupu k osobním údajům.”

 

Co konkrétně se změní?

 

Jan Záhora, zakladatel a jednatel NEMO Report: “V databázi katastru nemovitostí bylo do současné doby možné nalézt veškeré údaje o nemovitostech, právech s nimi spojenými, ale taktéž údaje o účastnících řízení a vlastnících daných nemovitostí, včetně jména, příjmení a adresy trvalého pobytu. A právě tyto detailní informace související s vlastníky nemovitostí a konkrétními právy, zapsanými v katastru ke konkrétním nemovitostem, již nebudou od června volně přístupné ani pro občany, ani pro softwarové roboty. Poté, co bude databáze katastru nemovitostí uzavřena, bude z ní možné vyčíst pouze základní údaje o dané nemovitosti a o řízeních souvisejících s nemovitostí. Toto omezení se nijak nedotkne služeb NEMO Reportu, protože od počátku využíváme data z katastru i dalších datových zdrojů v souladu s legislativou a podmínkami jejich poskytovatelů.”

 

Bude existovat nějaká možnost získat z katastru nemovitostí veškeré informace o nemovitosti?

 

Zuzana Carvová, advokátní kancelář MACEK.LEGAL: “Ano, ale pouze dvěma způsoby. Prvním způsobem bude přístup přes státní autentizační nástroj eidentita.cz, jenž slouží jako určitý nástroj pro ověření totožnosti uživatelů, kteří využívají online služeb, jako je například databáze katastru nemovitostí. K tomu, aby v tomto systému, bylo možné se identifikovat, je nezbytné se prokázat nějakým z následujících identifikačních prostředků: občanský průkaz s čipem, bankovní identita nebo služba mojeID. V případě, že nebudete chtít využívat nástroj eidentita.cz, bude druhým způsobem přístup, jenž bude zajištěn přes Dálkový přístup do katastru nemovitostí tak, jako je umožněn nyní. Dálkový přístup je možné získat na základě žádosti. Registrace k Dálkovému přístupu je ČÚZK poskytována bezplatně, vyhotovení výpisu z katastru nemovitostí je však již za poplatek. Výpisy z katastru nemovitostí jsou pro naší advokátní kancelář MACEK.LEGAL nezbytné a z tohoto důvodu u nás téměř denně využíváme Dálkového přístupu do katastru nemovitostí.

 

Jaké informace z katastru získá ten, kdo si objedná váš NEMO Report?

 

Jan Záhora, zakladatel a jednatel NEMO Report: “V našich reportech získá uživatel informace a podklady hned z několika zdrojů, nejen z katastru nemovitostí. Co se týče katastru, tak uživatel obdrží základní informace o nemovitosti, právní a jiná omezení zapsaná v katastru nemovitostí (vlastnická práva, včetně zástavního práva, věcných břemen a exekuce) a kompletní list vlastnictví (LV). To vše doplněné srozumitelnými komentáři. Kromě dat z katastru poskytujeme našim klientům také informace jako například prověření vlastníků v insolvenčním a exekučním rejstříku, riziko povodní a záplav, zapsaná sídla firem na dané adrese nemovitosti, územně-plánovací informace, podklady k existenci inženýrských sítí, prověření přístupnosti parcely, prověření nelegálních staveb a další.”

 

Jaké informace v této souvislosti zveřejnil Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK)?

 

Dne 24. 5. 2021 zveřejnil ČÚZK na svých webových stránkách tyto doplňující informace k upozornění na připravované změny v aplikaci: Úpravy aplikace, na které byli uživatelé upozorněni 4. dubna, budou provedeny ve dnech 12. – 13. června 2021. V reakci na informace zveřejněné v médiích doplňujeme následující. Využití aplikace bude nadále bezplatné, a to i v případě přihlášení prostřednictvím přihlašovacích údajů do aplikace Dálkový přístup do KN. Pro daný účel (identifikace stahování údajů softwarovým robotem) nepotřebujeme uchovávat přímou vazbu mezi identifikací osoby, která nahlížela, a osoby vlastníka nemovitosti. Vlastníkům proto nebudou poskytovány informace o tom, kdo nahlížel na údaje o jejich nemovitostech. K úpravám aplikace je ČÚZK oprávněn podle § 66 odst. 1 písm. j) katastrálního zákona (č. 256/2013 Sb.), který obsahuje zmocnění k vydání vyhlášky ke stanovení podmínek poskytování a šíření údajů katastru. V souladu s § 5 odst. 3 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, zveřejňuje ČÚZK podmínky provozování aplikace.

 

Dne 2.6.2021 byl na Seznam Zprávy zveřejněn článek s aktuálními informacemi, podle kterých nakonec anonymní nahlížení do katastru zůstane zachované. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) podle uvedených informací ustoupil od vypnutí služby. ČÚZK se po jednání s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (ČSSD) rozhodl podle informací Seznam Zprávy zrušit plán na vypnutí anonymního nahlížení do katastru nemovitostí. Zlomovou novinku potvrdilo Ministerstvo zemědělství, které je nadřízeným orgánem katastrálních úřadů. Přetěžování katastrální aplikace ze strany různých robotů bude bránit zavedení testu CAPTCHA, který má pomoci rozpoznat stroje od lidí.

NAŠE MISE

Jsme tu proto, abychom lidem pomohli realizovat plány týkající se nemovitostí.

Kontakt

Náměstí Přemyslovců 14/11
288 02 Nymburk

Dobrovského 422/3
682 01 Vyškov