Data a služby pro partnery

Máte zájem využívat informace od společnosti Intermap Technologies, týkající se rizika povodní a záplav? Máte zájem nějakým způsobem využívat námi zpracovávaná data nebo integrovat naše služby přímo do vašeho informačního systému?

NAŠE SLUŽBY

 

Jsme tu proto, abychom lidem pomohli realizovat plány týkající se nemovitostí. Naším nejviditelnějším produktem je NEMO Report – ucelený soubor informací o vybrané nemovitosti, který pomáhá lidem rychle a jednoduše získat informace o možných rizikových faktorech, souvisejících s danou nemovitostí. NEMO Report je placená služba dostupná online.

Naše služby dokážeme přizpůsobit individuálním potřebám našich klientů a partnerů. Vyhledáváme a zpracováváme dostupná data o nemovitostech, zapojujeme existující aplikace a datové modely, přidáváme vlastní logiku a následně poskytujeme individuální řešení formou služeb našim klientům a partnerům v takové podobě, kterou potřebují pro efektivní práci s informacemi.

Máte-li zájem nějakým způsobem využívat námi zpracovávaná data nebo integrovat naše služby přímo do vašeho informačního systému, kontaktujte nás.

Katastr nemovitostí

 

Katastr nemovitostí České republiky je veřejným souborem údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich popis, soupis, geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických, jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. Systém NEMO Report pracuje se všemi informacemi o nemovitostech, zapsanými na konkrétních listech vlastnictví (LV).

Obchodní rejstřík

 

Obchodní rejstřík je veřejný rejstřík, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích, jako je např. firma, sídlo, předmět podnikání nebo společníci. Systém NEMO Report pracuje s informacemi o sídlech společností (firmy, podnikatelé) na konkrétní adrese nemovitosti.

Povodně a záplavy

 

Informace o možném nebezpečí vzniku povodně nebo záplavy v dané lokalitě a jeho dopadu na pojištění majetku jsou důležité nejen pro majitele nemovitosti, ale také pro pojišťovny a další subjekty. Na základě konkrétní rizikové zóny pojišťovny zpravidla určují cenu pojištění nemovitosti. V určitých lokalitách se může stát, že vzhledem k vysokému riziku povodně nebo záplavy bude nemovitost nepojistitelná. Při použití povodňového zónování pro jiné účely než pro účely pojištění, je nezbytné podrobné odborné posouzení hodnoceného místa ze strany uživatele.

Většina pojišťoven v České republice využívá pro vyhodnocení rizika povodní či záplav elektronický systém povodňových map, jehož provozovatelem je společnost Intermap Technologies, s.r.o. Mapy nebezpečí povodně použité v tomto systému byly vytvořeny za použití různých metodik, včetně 2D a 1D hydraulických modelů říční povodně nebo bouřkové záplavy, ale historicky i Geomorfologického regresního modelu poskytnutého renomovanou světovou zajišťovnou Swiss-Re, který byl využíván v letech 2003 - 2012. Systém map nebezpečí povodně pokrývá celé území České republiky, respektive veškeré vodní toky, které jsou významné vzhledem k možnosti vzniku škody na majetku v důsledku zaplavení. Mapové podklady použité v systému pokrývají beze zbytku celé území České republiky.

Intermap Technologies je významná nadnárodní společnost zabývající se výrobou digitálních mapových podkladů. Vytváří jednotné 3D digitální modely zemského povrchu s vysokým rozlišením. Společnost proaktivně mapuje kompletní území států a buduje jednotné národní databáze pod názvem NEXTMap®, které jsou tvořeny cenově dostupnými výškovými daty a geometrickými obrazy vynikajícími mimořádnou přesností.

Jsme obchodním partnerem společnosti Intermap Technologies a poskytujeme individuální B2B řešení pro přístup k datům o riziku povodní/záplav. Systém NEMO Report pracuje s informacemi o riziku povodní či záplav, týkající se nemovitostí nejen v České republice. Výstupem ze systému je pro uživatele orientační mapka a vyhodnocení povodňové zóny:

  • 1 – zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně/záplavy
  • 2 – zóna s nízkým nebezpečím výskytu povodně/záplavy
  • 3 – zóna se středním nebezpečím výskytu povodně/záplavy
  • 4 – zóna s vysokým nebezpečím výskytu povodně/záplavy

Jste realitní kancelář, finanční poradce, banka, pojišťovna, odhadce či jiný odborník ve stavebnictví resp. na realitním trhu? Máte zájem o přístup k datům o riziku povodní/záplav pro komerční účely, to znamená pro vaše klienty nebo pro interní využití v rámci činnosti vaší firmy? Nabízíme vám řešení pro:

Kontaktujte nás za účelem prodiskutování vašeho záměru. Rádi se na to společně s vámi podíváme a připravíme pro vás návrh řešení, včetně technických a platebních podmínek.

Jiné zdroje dat

 

Systém NEMO Report umí pracovat s různými informacemi o nemovitostech, a to z různých zdrojů. V současné době využíváme zejména data z Katastru nemovitostí ČR a od společností Intermap Technologies a CRIF – Czech Credit Bureau. A již také usilovně pracujeme na zprovoznění dalších zdrojů zajímavých a užitečných informací, abychom vám zjednodušili proces vyhodnocení rizik u nemovitostí a poskytli informace pro vaše efektivnější rozhodování či zkvalitnění služeb pro vaše klienty. Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte nás.

NAŠE MISE

Jsme tu proto, abychom lidem pomohli realizovat plány týkající se nemovitostí.

Kontakt

Náměstí Přemyslovců 14/11
288 02 Nymburk

Dobrovského 422/3
682 01 Vyškov