Nová generace map nebezpečí povodně

Ve středu 1. listopadu 2023 uvádí společnost Intermap Technologies, s.r.o. na trh novou generaci map nebezpečí povodně. Ta se promítne i v našich službách NEMO Report.

Současný model povodňových map vytvořený pro potřeby participujících pojišťoven sdružených v ČAP byl aktualizován v letech 2018-2019 a nyní přichází jeho další aktualizace, zohledňující mj. protipovodňová opatření na 50 největších tocích a ve městech nad 10 tisíc obyvatel.

Tato nová generace zcela nahradí dosud poskytovaná data v rámci služeb NEMO Report, včetně informací o riziku povodní pro komerční využití, které poskytujeme ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven (ČAP) od února 2023, nebo uživatelům systému NEMExpress.

Nové mapy jsou vytvořené použitím:

 • vysoce přesného státního digitálního modelu reliéfu od ČÚZK
 • dat o N-letých průtocích z více než 200 státních měřících stanic ČHMÚ
 • informací o státních protipovodňových opatřeních na 9 tis. km toků, nad rámec protipovodňových opatřeních celoplošně zahrnutých v modelu terénu
 • podstatně rozšířeného počtu překážek v proudění (přehrad, jezů atd.) využívaných k modelování
 • 2D hydraulického modelování s novými výstupy:
  • mapy rychlosti proudění
  • mapy doby záplavy

Shrnutí změn u tarifních zón:

 • Úbytek adres v TZ2 -TZ4 a jejich přechod do TZ1
  • Snížení podílu adres v zónách TZ2-TZ4 z cca 27% na cca 18%
  • Zejména z důvodu náhrady zastaralého Rizikového území záplav zónou rozlivu 1500 let a 250letou pluviální zónou
 • Změny u TZ4
  • Úbytek adres o cca 1,4% a přírůstek o cca 0,4% (přičemž 0,3% v TZ4 zůstává)

Změna u TZ4 zejména díky zpřesnění modelu terénu (zahrnuje celoplošně hráze podél toků, na rozdíl od dat z roku 2019)

 

“Vzhledem k současným technologiím povodňového modelování a dnes dostupným vstupním datům potřebným pro modelování jako jsou zejména vysoce přesný oficiální státní digitální model reliéfu od ČÚZK, ale i data o N-letých průtocích z více než 200 oficiálních státních měřících stanic ČHMÚ, rozšířenému počtu protipovodňových opatření i počtu překážek v proudění (přehrad, jezů atd.) viditelným v modelu reliéfu, jsou nové mapy nebezpečí povodně významným generačním posunem, který kromě pojistného a finančního trhu ocení také realitní trh” vysvětluje Richard Šálek, obchodní ředitel společnosti Intermap Technologies pro střední a východní Evropu.

 

NEMO Report tyto informace na základě map nebezpečí povodně od Intermap Technologies i další data o českých nemovitostech poskytuje formou online služeb již od roku 2020. Využívají je zejména odhadci nemovitostí, soudní znalci, realitní makléři a další odborníci i laici z různých odvětví realitního a stavebního trhu nebo finančních služeb. “Aktualizace povodňového portálu by měla přinést výrazné zpřesnění informací poskytovaných v rámci našich reportů. Ty se tak promítnou i do zlepšení služeb uživatelů na realitním trhu,” říká Jan Záhora, spoluzakladatel NEMO Reportu, a dodává: “Aktualizací zdrojových dat se pro uživatele NEMO Reportu po technické stránce v praxi nic nemění. Mohou i nadále využívat náš portál tak, jak jsou zvyklí. Data se plynule aktualizují, předplacené služby i přihlašovací údaje zůstanou beze změny a již zakoupené služby se vztahují i na nové mapy nebezpečí povodní.””


●    Odkaz na prezentaci s podrobnějšími informacemi ke tvorbě nových map nebezpečí povodně, k algoritmu stanovení tarifních zón a ke změnám, ke kterým v mapách dojde: Nová generace map nebezpečí povodně České republiky 2023
●    Odkaz na webovou stránku NEMO Report, kde je možné získat Informace o nebezpečí povodně pro konkrétní nemovitost: http://www.nemoreport.cz/proverit-nemovitost-cap


Praha, 31. 10. 2023

 


NEMO Report je česká technologická společnost, za kterou stojí tým lidí se společnou vizí a mnohaletými zkušenostmi v oblasti nemovitostí. NEMO Report usiluje o to, aby vše, co potřebujete vědět o konkrétní nemovitosti, bylo možné získat jedním dotazem nebo maximálně na 3 kliknutí. Lidé v NEMO Reportu věří, že každý člověk má právo na rychlý a snadný přístup k objektivním a srozumitelným informacím o nemovitosti, o kterou se zajímá. Zejména se to týká možných rizik spojených s koupí nemovitosti, nebo také dat, se kterými pracují specialisté nemovitostního trhu. Proto vytvořili online systém NEMO Report, který laikům i odborníkům usnadňuje získávání a práci s informacemi o konkrétních nemovitostech, upozorňuje na možná rizika a přidává další užitečné služby. Online systém NEMO Report má přístup k více než miliardě dostupných dat o nemovitostech v České republice. V roce 2022 se společnost NEMO Report stala členem realitní skupiny European Housing Services (EHS).
http://www.nemoreport.cz/

Evropské zastoupení kanadsko-americké společnosti Intermap Technologies se sídlem v Praze je osvědčeným poskytovatelem pojistných a zajistných řešení v celé střední a východní Evropě. Produkty a služby společnosti Intermap pro oblast pojišťovnictví a zajištění zahrnují softwarové aplikace, analytiku a data pro hodnocení pojistných rizik. Společnost nabízí on-premise a cloudové řešení pro kvantifikaci nebezpečí říčních a přívalových povodní, požárů, sesuvů půdy a zemětřesení. Společnost Intermap rovněž nabízí analytické služby v oblasti zajištění, včetně hromadného geokódování a čištění adres/parcel, akumulace, analýzy portfolia a modelování přírodních katastrof a pravděpodobných maximálních ztrát. Další informace naleznete na adrese www.intermap.com/european-solutions.

Česká asociace pojišťoven (ČAP) představuje sdružení k organizaci a podpoře vzájemné pomoci, spolupráce a zabezpečení zájmů pojišťoven a zajišťoven. Asociace je právnickou osobou a jejím sídlem je Praha. Činnost zahájila v lednu 1994. Od roku 1998 je řádným členem Insurance Europe (dříve „Evropská pojišťovací a zajišťovací federace“, CEA). Posláním asociace je koordinovat, zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy pojišťoven ve vztahu k orgánům státní správy a dalším osobám i ve vztahu k zahraničí.
www.cap.cz.

NAŠE MISE

Jsme tu proto, abychom lidem pomohli realizovat plány týkající se nemovitostí.

Kontakt

Náměstí Přemyslovců 14/11
288 02 Nymburk

Dobrovského 422/3
682 01 Vyškov